Privacybeleid - Maisons Clothes
? ?

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Deze site behoort toe aan M. Concept (BCE0456.976.304). Het doel van deze pagina is de regels vast te leggen voor de bescherming van persoonsgegevens die door ons bedrijf worden bewaard en verwerkt.

Wij verbinden ons ertoe de door ons verzamelde persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de verschillende vigerende wetgevingen.
Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de toepassing van dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Wij verzamelen en verwerken verschillende soorten gegevens:

  • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, naam en contactgegevens van het bedrijf en de vereniging die u vertegenwoordigt,…;
  • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder, BIC-code,…;
  • Informatie met betrekking tot de producten die u wenst te bestellen, uw favoriete producten, uw interesses en de voorkeuren die u via onze website doorgeeft;
  • Gegevens die u meedeelt wanneer u onze website bezoekt, verzameld door middel van cookies: gekozen taal, gegevens die u zelf invoert op onze website of de applicaties waartoe ons bedrijf toegang heeft, lokalisatiegegevens;
  • Klachten of opmerkingen over onze diensten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor commerciële doeleinden (met inbegrip van klantenwerving), de goede uitvoering van onze contractuele opdrachten, de facturatie, de verbetering van onze diensten, de verwerking van uw opmerkingen alsook de naleving van onze boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode die nodig is om de hierboven in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. Indien een van deze doeleinden niet langer wordt vervuld, zullen uw gegevens worden gewist.

De rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens

  • Recht van toegang: u hebt het recht om te worden geïnformeerd en om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij verwerken.
  • Recht op correctie: u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op verwijdering: u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens definitief te verwijderen.
  • Recht op beperking: u hebt het recht ons te vragen de verwerking van al uw persoonsgegevens of een deel daarvan tijdelijk of definitief stop te zetten.
  • Recht van overdraagbaarheid: u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in elektronisch formaat te vragen en het recht om deze persoonsgegevens door te geven voor gebruik door een derde partij.

Verwerking van gegevens door derden

Bepaalde persoonsgegevens mogen uitsluitend met onze leveranciers of onderaannemers worden gedeeld met het oog op de uitvoering van onze commerciële opdrachten, zoals leveringen, productfabricage of andere activiteiten, wanneer het delen van informatie nuttig is voor de goede uitvoering van onze opdrachten.

Wij verbinden ons ertoe dat de betrokken partners en onderaannemers alleen over de gegevens beschikken die zij nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren en verbinden ons ertoe zelf deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen en alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.

Contact

Als u vragen hebt over de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gegevens, kunt u per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) op het volgende adres Vrijwilligerslaan, 19, 1160 Oudergem.

Per e-mail: info@maisonsclothes.be